LiveZilla Live Help
زندگی با ام‌اس | انجمن مولتیپل اسکلروزیس استان مرکزی

زندگی با ام‌اس

Post-34

ابتلا به ام اس در حکم زندگی با عدم قطعیت و خو گرفتن به شرایط متغیر است. برخی از بیماران پس از انجام تشخیص آسوده خاطر می شوند، چرا که سرانجام در می یابند که علائم و عوارض آنها چه بوده است و چه نام دارد. هر چند که بهت زدگی، ترس، اندوه و خشم نیز واکنش هایی کاملاً طبیعی بوده و گاه فرونشستن این احساسات چند ماهی به درازا می کشد، و برای بسیاری از افراد با ایجاد حد وسط و سـازگـاری همـراه اسـت، خو کـردن به زندگی با ام اس می تواند زمان ببرد، ولی با بر خورد مثبت و مراقبت های بهداشتی و اجتماعی درست، بیشتر با موقعیت خود به خوبی کنار می آیند.

family

eshghal

taqzie
VARZESH

ETELAAT

moashavere

ezdvaj

barvari garma
  mohit