LiveZilla Live Help
آیا بیمار ام اس باید فعالیتهای خود را محدود کند؟ | انجمن مولتیپل اسکلروزیس استان مرکزی

آیا بیمار ام اس باید فعالیتهای خود را محدود کند؟

بیمار ام اس محدودیتی از نظر فعالیتی ندارید. این پیام را در ذهن داشته باشید که فعال بودن شما باعث بدتر شدن ام‌اس شما نمی‌شود. اما به بدن خود گوش فرا دهید. اگر در محیط گرم فعالیت می‌کنید، از گرما زدگی پرهیز کنید.