LiveZilla Live Help
آیا ام اس باعث مرگ می شود؟ | انجمن مولتیپل اسکلروزیس استان مرکزی

آیا ام اس باعث مرگ می شود؟

خیر، ام اس بیماری نیست که باعث مرگ گردد. افرادی که مبتلا به ام اس هستند می توانند زندگی طبیعی و یا نزدیک به آن را توسط داروها و تکنولوژی جدید داشته باشند و ۹۰ تا ۹۵ درصد افراد زندگی نرمال خواهند داشت.