LiveZilla Live Help
بازدید مشاوران محترم استاندار استان مرکزی از انجمن ام اس استان مرکزی | انجمن مولتیپل اسکلروزیس استان مرکزی

بازدید مشاوران محترم استاندار استان مرکزی از انجمن ام اس استان مرکزی

در این بازدید مشاوران محترم استاندار در امور اقتصادی، اجتماعی و امور زنان حضور داشتند.

1

در این جلسه پیرامون مسائل و مشکلات بیماران ام اس در استان مرکزی بحث و تبادل نظر گردید سرکار خانم پیغمبرزاده رئیس هیئت مدیره موسسه توضیحات مختصری در زمینه نحوه شکل گیری انجمن و ساخت ساختمان و وضعیت موجود انجمن و مسائل مربوط به دارو و گرانی داروها ارائه نمودند. آقای امیری مدیر عامل موسسه،آقای سمیعی و آقای قاسمی اعضاء محترم انجمن در جلسه حضور داشتند و موضوعاتی را مطرح نموده و به بحث گذاشتند. در پایان مهمانان از طبقات مختلف ساختمان در حال ساخت و فیزیوتراپی بازدید نمودند. امید است که چنین نشست هایی زمینه ساز دست یابی به هدفها و نیات خیر این موسسه در راه یاری بیماران ام اس استان مرکزی باشد.

2

3