LiveZilla Live Help
انعقاد قرارداد تجهیز رایگان فیزیوتراپی انجمن بیماران ام اس استان مرکزی توسط سفارت ژاپن در ایران | انجمن مولتیپل اسکلروزیس استان مرکزی

انعقاد قرارداد تجهیز رایگان فیزیوتراپی انجمن بیماران ام اس استان مرکزی توسط سفارت ژاپن در ایران

عالیجناب کوجی هاندا،سفیر ژاپن در ایران، قراردادی جهت اجرای” پروژه تهیه تجهیزات فیزیوتراپی برای بیماران مبتلا به بیماری مالتیپل اسکلروسیس در شهر اراک،استان مرکزی “را در تاریخ  ۲۴ اسفند ۹۱ بطور رسمی با سرکار خانم مریم پیغمبرزاده فینی،مدیرعامل مرکزبیمارانMS  استان مرکزی منعقد نمودند.این پروژه به منظور فراهم آوردن خدمات رایگان به بیماران مبتلا به بیماری MS  در مرکز فیزیوتراپی تحت مدیریت این مرکز ،برنامه ریزی شده است.بعد از اجرای این پروژه بالغ بر ۱۲۰۰ بیمار امکان استفاده منظم از این تجهیزات را خواهند داشت.

 

05  MS MARKAZI

عکس: سفیر ژاپن در ایران، جناب آقای کوجی هاندا و سرکار خانم مریم پیغمبر زاده مدیر عامل انجمن بیماران ام اس استان مرکزی (در محل سفارت ژاپن)