LiveZilla Live Help
احتمال وجود پادتن مرتبط با MS در خون افراد مبتلا به این بیماری | انجمن مولتیپل اسکلروزیس استان مرکزی

احتمال وجود پادتن مرتبط با MS در خون افراد مبتلا به این بیماری

مطالعه ای جدید نشان میدهد ممکن است قبل از ظهور علائم MS ، پادتن مرتبط با MS در خون افراد مبتلا قابل کشف باشد.
محققان اظهار کردند: یافتن این پادتن می تواند ما را به تشخیص زود هنگام و درمان اختلال در سیستم عصبی مرکزی هدایت کند.
مولف مطالعه، دکتر ویولا بیبرچر در دانشگاه فنی مونیخ آلمان گفت: اگر این نتایج در افراد بیشتری تکرار شود، ممکن است یافته های ما به کشف زودتر MS در گروه بیماران کمک کند.کشف بیماری قبل از ظهور علائم به این معناست که می توانیم برای درمان بهتر آماده شویم و احتمالا از آن علائم جلوگیری کنیم.
محققان نمونه ی خونی ۱۶ اهدا کننده که قبلا MS در آنها تشخیص داده شده بود و نمونه ی خونی ۱۶ نفر با سن و جنسیت یکسان که بیماری در آنها پیشرفت نکرده بود را جمع آوری کردند. این نمونه های خونی ۹-۲ ماه قبل از اینکه بیماران علائم MS را تجربه کنند، جمع آوری شده بود.
محققان در پی یک نوع پادتن، پروتئین K1R4.1، بودند که در برخی از افراد مبتلا به MS مشاهده شده بود. هیچ کدام از افراد بدون MS ، این پادتن را نداشتند اما در بین افرادی که MS در آنها پیشرفت کرده بود نتیجه ی آزمایش پادتن در ۷ نفر مثبت و در ۲ نفر فعالیت مرزی را نشان داد.
این مطالعه ی منتشر شده در ۲۱ فوریه ، برای ارائه در جلسه ی سالانه ی دانشگاه عصب شناسی آمریکا در فیلادلفیا در بهار در برنامه قرار دارد.
بیبرچر در اخبار دانشگاه اظهار کرد: این اکتشاف ثابت میکند که پیشرفت پادتن به پروتئین K1R4.1 ، پروتئینی که در برخی از افراد مبتلا به MS مشاهده شده است، زودتر از آغاز بیماری اتفاق می افتد و نقش این پادتن در پیشرفت بیماری را نشان میدهد.
منطقی تر است که قبل از انتشار تحقیق در روزنامه های پزشکی معتبر، این تحقیق ابتدا در جلسات مورد بررسی قرار بگیرد.

منبع: جمعه ۲۱ فوریه ۲۰۱۴ WEBMD