LiveZilla Live Help
مشاوره | انجمن مولتیپل اسکلروزیس استان مرکزی

گفتگو با یک مشاور پس از انجام تشخیص می توانند به بیماران کمک کند تا با شرایط و بیماری خود بهتر بسازند. همچنین به هنگام تدوین استراتژی مناسب برای غلبه بر علائم جدید بیماری یا تغییر روش زندگی در حین پیشرفت ام اس این کار می توانند ارزشمند تلقی شود. بهتر آن است که گزینه ها مشاوره ای با یک پزشک مغز و اعصاب، پرستار یا عصب شناس، در میان گذاشته شوند. همچنین شما می توانید با مراجعه به بخش مشاوره سایت و یا با حضور در انجمن و دریافت وقت مشاوره با مشاورین حاضر در انجمن، مشکلات خود را در میان گذارید.