LiveZilla Live Help
محیط | انجمن مولتیپل اسکلروزیس استان مرکزی

ممکن است بیماران دچار ام اس به رطوبت و گرما حساس باشند، چرا که این عوامل می توانند موقتا علائم بیماری را تشدید نمایند. استفاده از پنکه و تهویه مطبوع می تواند محیط آسوده ای را برای بیمار فراهم آورد.
هنگامیکه دیگر وسایل در دسترس نباشد، جلیقه های سرد کننده نیز می توانند در نگهداری دمای مناسب برای بدن بیمار کمک کننده باشند. همچنین بیماران در می یابند که به سر گذاشتن کلاه در زیر آفتاب، استفاده از یک فن جیبی و آشامیدن نوشیدنی های خیلی خنک، می توانند به خنک شدن آنها کمک کند.