LiveZilla Live Help
خانواده و دوستان | انجمن مولتیپل اسکلروزیس استان مرکزی

برخی اوقات ممکن است، بیماری که مبتلا به ام اس تشخیص داده شود، بخواهد با همسر، خانواده یا دوستان خود صحبت کند. ام اس ممکن است هر چیزی را در خانه و خانواده تحت تاثیر قرار دهد، پس به یاد داشته باشید که همه خانواده با ام اس زندگی می کنند نه فقط خود بیمار!
گاهی اوقات نزدیکان بیمار دچار ام اس کنار آمدن با بلاتکلیفی مربوط به عوارض وی را دشوار می یابند و شاید به همین سبب از او دوری می کنند. اما در میان گذاردن تجربیات مربوط به عوارض بیماری، می تواند به تقویت دوستی ها و تعمیق نزدیکی افراد بیانجامد. در یک رابطه زناشویی که در آن یکی از زوجین دچار ام اس است، ارتباط آزاد کلید درک نیازها و تعیین نقش های جدید دو طرف به نحوی مقتضی است.
زندگی با شخص مبتلا به ام اس چالش های منحصر به خود را دارد. همسر و سایر اعضای خانواده شخص مبتلا به ام اس باید به شناخت وضعیت بیمار تشویق شوند.