LiveZilla Live Help
آیا ام اس قابل درمان است؟ | انجمن مولتیپل اسکلروزیس استان مرکزی

آیا ام اس قابل درمان است؟

هنوز خیر، گرچه پیشرفت در درمان و شناخت ام اس باعث می گردد که محققان امیدوار باشند که درمان آن را پیدا کنند. خیلی از پیشرفت های علمی و درمانی موجب کمک به زندگی بهتر بیماران می گردد. در حال حاضر داروهایی موجودند که دوره بیماری را تحت تاثیر قرار می دهند.