LiveZilla Live Help
اخبار | انجمن مولتیپل اسکلروزیس استان مرکزی - Part 7

انعقاد قرارداد تجهیز رایگان فیزیوتراپی انجمن بیماران ام اس استان مرکزی توسط سفارت ژاپن در ایران

عالیجناب کوجی هاندا،سفیر ژاپن در ایران، قراردادی جهت اجرای” پروژه تهیه تجهیزات فیزیوتراپی برای بیماران مبتلا به بیماری مالتیپل اسکلروسیس در شهر اراک،استان مرکزی “را در تاریخ  ۲۴ اسفند ۹۱ بطور رسمی با سرکار خانم مریم پیغمبرزاده فینی،مدیرعامل مرکزبیمارانMS  استان مرکزی منعقد نمودند.این پروژه به منظور فراهم آوردن خدمات رایگان به بیماران مبتلا به بیماری […]

نسخه جدید سایت انجمن مولتیپل اسکلروزیس استان مرکزی راه اندازی شد!

نسخه جدید سایت انجمن مولتیپل اسکلروزیس استان مرکزی راه اندازی شد!